Volgens de stichting BKR hadden 8,8 miljoen mensen in 2020 een consumptief krediet. In vergelijking met 2019 is het aantal gedaald met 0,6 miljoen. Het betreft dan een geregistreerde lening zoals een persoonlijke lening, een continu krediet, maar ook een telefoonlening van 250 euro of meer.

We lenen steeds minder
Het gemiddeld bedrag wat geleend wordt daalt al enkele jaren. In 2021 is gemiddeld 13.665 euro geleend. Dit komt door de verscherpte leennormen die in 2021 opnieuw zijn aangescherpt. De rente bij consumptieve krediet stabiliseren zich, maar staan nog steeds op een laag niveau. Het leendoel bij leningen is vooral de aanschaf van een auto.

Groei bij online leningen
Bij de bank waar mensen een rekening hebben, wordt nog steeds de meeste leningen aangevraagd. Toch is er een groei te zien bij online kredietverstrekkers zoals Qander. De aanvraag van een lening gebeurt online wat zorgt voor een snelle afhandeling. Deze methode van werken is natuurlijk goedkoper dan het maken van een afspraak met een bankmedewerker. Vanwege de automatisering kunnen online kredietverstrekkers scherpe rentetarieven berekenen, waardoor zij dikwijls goedkoper zijn dan banken.

Persoonlijke lening het meest gekozen
Bij consumptieve leningen worden persoonlijke leningen het meest afgesloten. In 2021 sloot slechts 4 procent een doorlopend krediet af. Mensen houden van zekerheid en kiezen voor een vaste looptijd en een vaste rente. De lening is na enkele jaren afgelost. Ook het bestedingsdoel is bepalend voor de keuze van een persoonlijke lening. Voor de aanschaf van een auto ligt een vaste looptijd van een lening voor de hand.

Doorlopend krediet kan langlopend zijn
Een doorlopend krediet heeft het kenmerk dat afgeloste bedragen weer opnieuw opgenomen kunnen worden. Eenmalig wordt een kredietplafond afgesproken. De rente staat niet vast, maar is variabel. Niet elke kredietverstrekker heeft deze leningvorm nog in zijn portefeuille. Het gevaar is aanwezig dat mensen gedurende een lange periode een schuldpositie hebben waardoor financiële problemen kunnen ontstaan. Om die reden is de maximale termijn van een doorlopend krediet gesteld op 15 jaar.

Een vergelijkbaar krediet is de roodstand lening. Bij de bank mag een klant tot een afgesproken bedrag rood staan. Deze leningvorm mag maximaal drie maanden duren. Van de klant wordt geëist dat hij minimaal één keer per drie maanden geen roodstand heeft.

Categories:

Tags:

No responses yet

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *