Maandlasten van een hypotheek 

Een hypotheek afsluiten voor de aankoop van je droomhuis betekent een flinke toename in je vaste lasten. Maandelijks los je een deel van de hypotheek af, gecombineerd met de rente die hierover betaald moet worden. Verschillende factoren bepalen hoe hoog de maandlasten van een hypotheek zijn. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek zelf, de gekozen hypotheekvorm en de rente die over de hypotheek betaald moet worden. Op deze pagina lees je meer over de maandlasten van een hypotheek berekenen. Het is belangrijk om hierbij alvast na te denken over je plannen voor de komende jaren. Mogelijk kun je de maandlasten van een hypotheek momenteel goed betalen, maar nemen je uitgaven in de komende jaren toe. Dit maakt dat de hypothecaire lasten steeds lastiger te bekostigen zijn zonder een verhoging van je inkomen. 

Hypotheeklasten berekenen voor je droomhuis 

De hypotheek maandlasten berekenen begint bij het bepalen van de benodigde hypotheek. Maak gebruik van een online tool om te berekenen of je deze hypotheek kunt dragen op basis van je huidige inkomen. Let erop dat de uitkomst van zo’n tool niet bindend is. Mogelijk heb je een tijdelijk contract, waarbij de werkgever geen intentieverklaring af wil geven. Dit maakt het lastig om een hypotheek aan te vragen. Ook kan blijken dat bijvoorbeeld een studieschuld zwaar drukt op de maximale hypotheek. Het verschil tussen de maximale hypotheek en de waarde van een woning dien je in dit geval zelf te bekostigen. Een hypotheekadviseur van de hypotheekverstrekker kan de exacte maximale hypotheek voor je berekenen. 

Maandlasten van een hypotheek berekenen 

Op basis van de maximale of benodigde hypotheek voor de aankoop van een woning bepaalt de online tool hoe hoog je maandlasten zullen zijn. Let op, ook deze maandlasten zijn niet bindend. De keuze voor een andere hypotheekvorm kan grote invloed hebben op de bruto maandlasten. Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een even groot deel van de hypotheek af. De rente die betaald moet worden, neemt hierdoor steeds verder af. In het geval van een annuïtaire hypotheek los je in de eerste jaren minder af. Je aflossing neemt toe, naarmate je dichter bij het einde van de aflossing van de hypotheek komt. In de beginmaanden zal je rente relatief hoog zijn. Vergelijk verschillende hypotheekvormen om te bepalen welk type hypotheek het beste bij je financiële situatie past. 

Korting op de maandlasten van een hypotheek 

Naast de hypotheekvorm heeft ook het energielabel invloed op de maandlasten van een hypotheek. Kies je voor een woning met energielabel A, dan krijg je vaak korting op de rente van een hypotheek. Dit betekent dat je maandlasten lager uit zullen vallen. 

Online maandlasten hypotheek berekenen 

Gebruik de tool op deze website om de hypotheek maandlasten te berekenen voor de aankoop van jouw droomhuis! Vallen de maandlasten tegen, of juist erg mee? Op basis van de uitkomst van de tool kun je direct een adviesgesprek aanvragen bij de verstrekker van een hypotheek. Laat deze adviseur exact berekenen wat de kosten van een hypotheek zullen zijn. Bij een lineaire- en annuïtaire hypotheek kun je gedurende dertig jaar gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zullen je netto maandlasten voor de hypotheek lager uitvallen.